Telefon06 1 4334-101

Emailinfo@atotalinsurtech.com

Atotal Kárszakértő Iroda

Atotal Insurtech Kft

A CÉG

Irodánk jelenleg 10 biztosító társaság és további üzleti partnerek számára országos lefedettségű, gépjármű- és vagyonbiztosítás, mezőgazdasági biztosítás, illetve értékbecslés területére kiterjedő, szakmailag felkészült szakértői hálózatot működtet. Fő profilja gépjárművek karambolos javításához szükséges szakvélemények készítése, vagyonkárok, mezőgazdasági károk felmérése, de emellett járművek értékének megállapításával, illetve casco és lakásbiztosítás kötéséhez kapcsolódó kockázatelbíráló szemlék elvégzésével, értékbecsléssel is foglalkozik. A megbízó biztosító társaságok számára pedig további, a kárrendezéshez kapcsolódó tevékenységet is végez. Országos lefedettségünk garantálja, hogy megrendelőink ügyfeleihez a vállalt határidőn belül eljutnak szakértőink. Az alkalmazott szakértők kiválasztására és évenkénti, rendszeres szűrésére gondos humánkockázati vizsgálatok alapján kerül sor. 2010. februárja óta társaságunk a Generali csoport tagja.GÉPJÁRMŰKÁR

1. KÁRBEJELENTÉS
Kérjük, kárbejelentését az illetékes biztosító társaságnál tegye meg!
A kárt rendező biztosító társaság:
 • Saját hibás (cascos) kár esetén, ahol Önnek casco biztosítása van.
 • Idegen hibás (felelősségi) kár esetén az a társaság, ahol a baleset okozójának a kötelező biztosítását kezelik. Amennyiben ez nem ismert, akkor az Ön saját felelősség-biztosítását kezelő társaság - az okozó rendszámának ismeretében - felvilágosítást nyújt erről.
  Az okozó rendszámának ismeretében a MABISZ is ad tájékoztatást az okozó felelősségbiztosítójáról.
 • Több gépjármű egyidejű ütközése esetén azt a társaságot kell keresnie, ahol a baleset okozójának (nem az Önnel közvetlenül ütközőnek) a biztosítását kezelik.
 • Ha a baleset okozójának nem volt érvényes felelősség-biztosítása, akkor kérjük keresse, a MABISZ-t (Magyar Biztosító Szövetsége), melynek elérhetőségei a következők: 1062 Budapest, Andrássy út 100., 1364 Budapest, Pf. 236., 06-1-318-34-73, info@mabisz.hu

Az egyes biztosító társaságok elérhetőségét megtalálja a PARTNEREINK menüpont alatt.

Kérjük, hogy a kárbejelentés során feltétlenül jelölje meg, hogy a sérült gépjárművet hol lehet majd megtekinteni, illetve adja meg a kárbejelentő telefonszámát (lehetőség szerint mobilszámot kérünk).
Az illetékes biztosító társaság ekkor rögzíti a kárbejelentést és elektronikus úton megbízást küld az Atotal insurtech-nek a kárfelvételre.

2. KÁRFELVÉTEL
Az Atotal insurtech munkatársai a kárfelvételi megbízás beérkezésétől számított 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy a szemle helyét és időpontját egyeztessék.
A kárfelvételre az Ön által megadott címen, 3 munkanapon belül kerül sor, vagy ha az ön járműve mozgásképes, munkanapokon 8 és 17 óra között az Atotal Insurtech központi irodájában is lehetősége van bemutatni, előzetes bejelentkezés nélkül. Irodánk címét megtalálja itt.Kárfelvételkor kérjük, hogy a következő, kárrendezéshez szükséges dokumentumokat adja át kollégánknak:

 • baleseti bejelentő (kék-sárga) vagy rendőrségi igazolás
 • forgalmi engedély másolata
 • vezető jogosítványának másolata (aki a balesetkor a gépjárművet vezette)
 • törzskönyv másolata
 • cégek esetén az aláírási címpéldány másolatát és a kárügyben eljáró személy részére szóló meghatalmazást is kérünk.

Felhívjuk figyelmét, hogy Elektronikus baleseti bejelentő letölthető Android rendszerre a Google Play áruházból, iOS rendszerre az App Store-ból.

3. KÁRSZÁMÍTÁS, KÁRANYAG ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Az Atotal Insurtech szakértője a szemlét követően 24 órán belül elkészíti a kárszámítást és láthatóvá teszi azt a kárfelvétel fotóival és jegyzőkönyvével együtt a megrendelő biztosító társaság számára.

A kárrendezés további folyamata, így a jogalap elbírálása, fizetési kötelezettség-vállalás, valamint a kártérítés kifizetése a biztosító-társaságok jogosultsága és feladata, az Atotal Insurtech dolgozói a kárügy jogalapját illetően nem tudnak felvilágosítást adni.

Kárrendezési módok:
Amennyiben a jármű gazdaságosan javítható, vagyis nem totálkáros, Ön a következő két lehetőség közül választhat:

1, számla nélküli kárrendezés
Szakértőnk a kárfelvételt követően kalkulációt készít a várható javítási összegről.
A kiszámolt összeg felől a kárfelvételt követő napon érdeklődhet irodánknál, elérhetőségeinket megtalálja itt.
Amennyiben Ön a kiszámolt összeget elfogadja, vagyis ebből fedezni tudja gépjárműve javítását, kérjük, hogy az egyezségi nyilatkozatot töltse ki és küldje vissza faxon vagy postán vagy e-mailben.

2, számlás kárrendezés
Ebben az esetben a munkatársaink által készített - és Önnek átadott - kárfelvételi jegyzőkönyvet vagy kalkulációt szíveskedjék átadni az Ön által választott javítóműhely számára, majd a javítóműhely által készített számlát kérjük, juttassa el irodánkba. Postacímünket megtalálja itt.
A benyújtott számlák számfejtése két munkanapot vesz igénybe.

3, totálkár
Amennyiben a jármű gazdaságosan nem javítható, a sérült gépjármű értékelését eljuttatjuk a kárt rendező biztosító társaság számára.
Ebben az esetben a kár összegére vonatkozó információt kizárólag a biztosító társaságok nyújtanak. Legkorábban a kárfelvételt követően egy hét múlva érdeklődhet a biztosítónál a kiszámolt összeg felől.
Kérjük, hogy a roncs értékesítése előtt szíveskedjen az érintett biztosító társasággal egyeztetni.

4. KIFIZETÉSI JAVASLAT
Az Atotal Insurtech szakértője totálkár esetén automatikusan, számla nélküli kárrendezés esetén a beérkezett egyezségi nyilatkozat, számlás kárrendezés esetén a beérkezett számla alapján tesz kifizetési javaslatot a kárfelvételt megrendelő biztosító társaság felé.
A kártérítési összeg kiutalása a biztosító társaság feladata.

*PÓTSZEMLE:
Bizonyos esetekben az Ön gépjárművének olyan sérülései is lehetnek, melyek a kárfelvételkor nem láthatóak, csak az autó megbontását követően derülnek ki. Ilyen esetben Ön vagy a javító pótszemlét kérhet a gépjárműre.
A Közlekedési Biztosító Egyesület (KÖBE) által rendezett károk esetén kérjük, hogy pótszemle igényét a biztosítónál jelezze (az elérhetőségeket megtalálja itt).
Minden más partnerünk esetén a pótszemle igényt az Atotal Insurtech-nél is bejelentheti telefonon, vagy e-mailben (elérhetőségeinket megtalálja itt). Pótszemlét követően a kárszakértő új, a pótszemlével módosított kárszámítást készít.

A KÁRRENDEZÉS DOKUMENTUMAI

Az alábbi lista tartalmazza azon dokumentumok felsorolását, melyekre a biztosító társaságoknak a kár rendezéséhez szükségük van. Kérjük, hogy ezeket a dokumentumokat minél előbb adja át kárszakértőnknek, hiszen ezzel jelentősen lerövidítheti a kárrendezés idejét!

 • Baleseti bejelentő (kék-sárga) eredeti példánya vagy rendőrségtől kapott eredeti iratok (Amennyiben ezek eredeti példányát kárbejelentéskor az illetékes biztosítónál már leadta, kérjük ezek másolatát szíveskedjék kárszakértőnknek a kárfelvételkor átadni.)
 • Kitöltött gépjármű-kárbejelentő
  (Minden esetben ki kell tölteni, a baleseti bejelentő nem helyettesíti.) - letölthető innen.
 • Forgalmi engedély másolata
 • Jogosítvány másolata (kivéve, ha a gépjármű parkolt)
 • Törzskönyv másolat vagy banki meghatalmazás (Hitelezett gépjármű esetén a hitelező cég meghatalmazása, mely a kárösszeg felvételére is jogosít, valamint a hitelező cég aláírási címpéldányának másolata. Néhány finanszírozó csak a kárfelvétel után, a kárfelvételi jegyzőkönyv bemutatására adja ezt ki)
 • Cégek esetén a következő dokumentumok is szükségesek:
  Aláírási címpéldány másolat
  ÁFA nyilatkozat
  Bankszámlaszám
  Meghatalmazás kárügyintézésére a kárügyben eljáró személy részére.

A szemle során kárszakértőink tájékoztatást adnak arról, hogy milyen esetleges további dokumentumok szükségesek még a kár rendezéséhez.
Ezek leggyakrabban a következők:

 • Javítási számla és kalkuláció vagy egyezségi nyilatkozat
 • Rendőrségi határozat (amennyiben rendőrségi intézkedés történt).

Abban az esetben, ha a fenti iratok nem állnak rendelkezésre a kárfelvételkor, ezeket a biztosító-társaság munkatársai levélben kell, hogy beszerezzék, ami a kárrendezés elhúzódásához vezethet.Nemzetközi Kárrendezés

A következőkben összefoglaljuk azokat a tudnivalókat, amikre akkor lehet szükség, ha Önnek külföldi jármű okozott kárt.

Két esetet különböztetünk meg:
 • - a külföldi jármű Magyarországon okozott Önnek balesetet
 • - a külföldi jármű külföldön okozott Önnek balesetet

Általánosan érvényes teendő, hogy mindkét félnek ki kell töltenie az európai baleseti bejelentőt (kék-sárga bejelentő lap). Ügyelni kell arra, hogy a felelősségbiztosítóra vonatkozó adatok is ki legyenek töltve. Vannak olyan országok (pl. egyes balkáni országok), ahol ajánlatos minden balesetnél rendőri intézkedést kérni.

Idegen nyelvű baleseti bejelentő is nyugodtan használható, mivel annak tartalma és formátuma Európa minden országában egységes. Minden nyelven ugyanazon kérdések ugyanazon pontokban találhatóak.

Teendők Magyarországon történt baleset esetén

Kártérítési igényét a külföldi okozó gépjármű felelősségbiztosítójának magyar képviselőjével, az úgynevezett levelezőpartnerével szemben érvényesítheti.

A külföldi biztosító adatait a kitöltött baleseti bejelentőből vagy más dokumentumból (rendőrségi igazolás, biztosítási zöld kártya) kell megállapítani.

A levelezőpartner adatairól a Magyar Biztosítók Szövetsége honlapján tájékozódhat, majd a kárbejelentését a levelezőpartnerként megnevezett biztosítónál vagy kárrendező irodánál kell megtennie.

Teendők külföldön történt baleset esetén

Ha az okozó jármű valamely EU tagállamból származik

A nyelvi és kárrendezési problémák elkerülése végett minden EU tagállamban honos gépjármű felelősségbiztosító megbíz egy másik tagállamban működő biztosítót vagy kárrendező irodát a kárügyek rendezésével. Ezt a biztosítót vagy egyéb képviselőt nevezik kárrendezési megbízottnak.

A kárrendezési megbízott tehát az, aki hazánkban képviseli a külföldi rendszámú okozó jármű biztosítóját, Magyarországon hozzá kell a káreseményt bejelenteni.

A kárrendezési megbízott feladata a károsult igényének beterjesztése külföldi partneréhez és a partner jóváhagyásával az igény rendezése. Javasoljuk, hogy hazaérkezést követően tegye meg kárbejelentését a kárrendezési megbízottnál.

A kárrendezési megbízott személyéről a Magyar Biztosítók Szövetsége által működtetett Információs Központ tud felvilágosítást adni.

Ha a kárt külföldön nem EU tagállam biztosítójánál biztosított gépjárművel okozták

 • - Ha a kárt az okozó gépjármű országában pl. ukrán forgalmi rendszámú gépjárművel Ukrajnában, vagy szerb forgalmi rendszámú gépjárművel Szerbiában stb. okozták, a kárrendezésre csak közvetlenül az okozó ukrán, szerb stb. forgalmi rendszámú gépjármű felelősségbiztosítója illetékes, a kárigényt közvetlenül ennél a biztosítónál kell érvényesíteni.
 • - Ha a kárt harmadik külföldi országban okozták (pl. szerb forgalmi rendszámú gépjárművel Ausztriában okozott kár), akkor a baleset helye szerinti ország Gépjárműbiztosítási Szövetségével kell először felvenni a kapcsolatot, megadva a résztvevők adatait és kérve, hogy a Szövetség a további kárrendezés érdekében közölje az okozó biztosítójának a levelezőpartnerét (amelyik értelemszerűen a baleset helye szerinti országban lesz). Ezt követően a kárigényeket a levelezőpartnerhez be lehet nyújtani.

Minden esetben figyelembe kell venni, hogy a kárigények elbírálása és a kár rendezése a baleset helye szerinti ország jogszabályai szerint történik.

Az egyes országok, amelyekben honos biztosítókat Irodánk képvisel Magyarországon:
Szolgáltatások gépjármű kárrendezéshez

Beépítés ellenőrzés (ellenőrző szemle)
Elvégzett javítás után annak felmérése, hogy az elvégzett javítás egyezik-e a számlázott tételekkel.
Casco szemle (kockázatelbíráló szemle)
Jármű állapotának, védelmi szintjének (riasztó, rablás-gátló stb.) felmérése.
Járműértékelés
A jármű piaci értékének megállapítása a felszereltség, km. futás, tulajdonosok száma, piaci keresettség, sérülések, stb. alapján.
Kárfelvétel
Sérült gépjármű javítási költségének megállapítása gyári alkatrész árak és gyári normaidők alapján.
Pótszemle
Kárfelvételhez kapcsolódóan az alap szemlekor nem látható (megbontás utáni) sérülések dokumentálása, a kárszámítás kiegészítése.
Roncsbörze
Totálkárossá vált jármű maradványának meghirdetése internetes liciten.Gépjármű kárrendezés jogi háttere

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről


VAGYONKÁR

Cégünk a biztosító táraságok és egyéb megrendelők megbízásából a károsodott vagyontárgyak kárfelvételét végzi. Az elkészült káranyagokat a szükséges, és rendelkezésre álló bizonylatok beérkezését követően, kárszámítással együtt juttatjuk vissza megrendelőinkhez.

1. KÁRBEJELENTÉS

Kérjük, kárbejelentését az illetékes biztosító társaságnál tegye meg!

A kárbejelentés során feltétlenül adja meg telefonszámát (lehetőség szerint mobilszámot és e-mail címet is kérünk), ahol kárszakértőnk a kárfelvétel/kárrendezés időpontját egyeztetni tudja Önnel.

Az illetékes biztosító társaság ekkor rögzíti a kárbejelentést, és elektronikus úton megbízást küld az Atotal Insurtech-nek a kárfelvételre.

Illetékes biztosító társaság:
Amennyiben Ön rendelkezik érvényes biztosítási szerződéssel, a kárbejelentés módjáról, mikéntjéről kérjük tájékozódjon saját biztosítójánál.A partnereinknél megtalálhatja a vagyon szakági jelölést.

2. KÁRFELVÉTEL

  Kárrendezési módok:
 • - helyszíni szemlés kárrendezés;
 • - videós kárrendezés;
 • - telefonos kárrendezés.
 • - irodai kárrendezés;

A kárrendezés módját az adott biztosító határozza meg.

Szakértőnk a kárfelvételi megbízás beérkezésétől számított 24 órán belül felveszi Önnel a kapcsolatot. A kárrendezés módjáról tájékoztatást ad. A szemle helyének és időpontjának egyeztetését követően a kárfelvételre három munkanapon belül sor kerül.

Kérjük, hogy a károk bekövetkezte és bejelentése után lehetőség szerint készítsen fotókat a keletkezett kárról, ill. a további károk megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, de lehetőség szerint a károsodott vagyontárgyak állapotán ne változtasson.A szemle során szakértőnk fényképeket készít – videós kárrendezés során videó és fényképfelvétellel kerül dokumentálásra a kárkép -, elkészíti a kárfelvételi jegyzőkönyvet és ha szükséges, tájékoztatja Önt arról, hogy a kár rendezéséhez milyen további dokumentumok szükségesek.

3. KÁRSZÁMÍTÁS

Valamennyi, a kárrendezéshez szükséges irat beérkezése után szakértőnk kifizetési javaslatot tesz a biztosító társaságnak az alábbi lehetséges kárérték meghatározások alapján:
 • Kalkuláció Ebben az esetben társaságunk szakértője készít kalkulációt a bemutatott károk helyreállítására vonatkozóan.
 • Árajánlat A leendő kivitelezőtől beszerzett tételes árajánlatot kérjük, hogy a szemle során a szakértő által megadott elérhetőségek valamelyikére szíveskedjék elküldeni a kárszám feltüntetésével.
 • Számla Önnek természetesen lehetősége van a károk helyreállítását számlával igazolni. A helyreállítást végző vállalkozás által kiállított számla eredeti példányát, valamint annak tételes részletezőjét ez esetben az árajánlatnál leírtak szerint szíveskedjen eljuttatni.
4. KIFIZETÉSI JAVASLAT

Szakértőnk a videón, illetve a helyszíni szemlén látottak, a benyújtott iratok alapján és a jegyzőkönyvben rögzítettek, valamint a vonatkozó biztosítási feltételek alapján fogja az árajánlat, illetve a számla ellenőrzését elvégezni mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben, és kifizetési javaslatát a biztosító felé megtenni.

A kárrendezés további folyamata, így a jogalap elbírálás, fizetési kötelezettségvállalás, valamint a kártérítés kifizetése a biztosító jogosultsága és feladata.

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy valamennyi általunk számolt kárösszeg tájékoztató jellegű, a biztosító társaság az érvényes kötvényfeltételekre, valamint egyéb körülményekre való tekintettel (pl. előzménykárok) módosíthat a kárösszegen és jogalap tekintetében.

Az elkészült káranyagokat elektronikus formában, valamint eredeti példányukat postán juttatjuk el a biztosító társaság számára. A kifizetés felől a továbbiakban kérjük, ott érdeklődjenek a kárszámra hivatkozva. (A biztosító társaságok elérhetőségét megtalálja itt).

*PÓTSZEMLE:

Igényüket kérjük, szíveskedjenek az illetékes biztosítónak jelezni! (A biztosítók elérhetőségét megtalálja itt).

5. TERVEZETT EGYÉB VAGYON TEVÉKENYSÉGEK (részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken)

Összegszerűség vizsgálat

Cégünk összegszerűség vizsgálattal is foglalkozik, melynek során társasházakban felmerülő felújítási, karbantartási munkálatok bekerülési költségének előzetes meghatározását végzi. Célunk, hogy a szolgáltatást igénylő megfelelő tájékoztatást tudjon adni a lakóközösség felé arról, hogy az elvégzendő munkálatok várhatóan milyen mértékben terhelik a költségvetést. A helyszíni szemle során szakértőink meggyőződnek a szükséges és indokolt munkálatokról, ez alapján alakítjuk ki a felmerülő költségek kalkulációját a mindenkor érvényes építőipari norma egységárakkal.

Amennyiben a Társasház érvényes Generali szerződéssel rendelkezik, s jogosult a kedvezményre, a mindenkori vállalási díjból 10% kedvezményt biztosítunk.

Tételes árajánlat véleményezés

Cégünk vállalja társasházak üzemelése során felmerülő építőipari munkálatok költségeinek ellenőrzését, másodvéleményezését benyújtott tételes árajánlat alapján. Az árajánlat vizsgálatát helyszíni szemle előzi meg, mellyel a szakértő meggyőződik az árajánlatban szereplő tételek és mennyiségek szükségességéről, illetve összeveti az aktuális építőipari norma egységárakkal.

Amennyiben a Társasház érvényes Generali szerződéssel rendelkezik, s jogosult a kedvezményre, a mindenkori vállalási díjból 10% kedvezményt biztosítunk.

Társasházi karbantartási terv javaslat

Cégünk társasházi karbantartási terv elkészítését is vállalja.
A karbantartási terv kialakítása minden esetben helyszíni felmérést követően a szükséges dokumentáció ismeretében történik.
Szakértőink a megbízás beérkezte után 24 órán belül felveszik a kapcsolatot a társasház megbízottjával a szemleidőpont egyeztetése céljából.
A helyszíni szemlét követően a szükséges dokumentumok megléte, a szolgáltatási díj megfizetése után 5 munkanapon belül elkészítjük és a megbízó, ill. a Társasház részére átadjuk a karbantartási terv dokumentációt.

Amennyiben a Társasház érvényes Generali szerződéssel rendelkezik, s jogosult a kedvezményre, a mindenkori vállalási díjból 10% kedvezményt biztosítunk.

A KÁRRENDEZÉS DOKUMENTUMAI

Épületkárnál:
 • tételes javítási, helyreállítási számla, árajánlat, költségvetés
 • törött üveg helyreállítási számlája
 • dugulás elhárítás számlája
 • zárcsere számlája
 • leáztatáskor az okozó felelősségelismerő vagy adatközlő nyilatkozata
(nyomtatványunkat itt találja)

Ingósági kárnál:
 • típus és eredetigazoló okmány (eredeti beszerzési számla, garancialevél)
 • ingósági tételes kárbejelentő (letölthető innen)
 • vállalkozásoknál: leltár, beszerzési számlák, szállítólevelek

Az alábbi lista tartalmazza, hogy az egyes veszélynemek esetén milyen további iratokra van szükség:

Tűz, illetve tüzet okozó robbanás és villámcsapás esetén:
tűzoltósági hatósági bizonyítvány eredeti példánya

Betöréses lopás, rablás, vandalizmus, rongálás esetén:
rendőrségi feljelentés, illetve jogerős határozat

Felelősségi kár esetén:
károkozó elismerő nyilatkozata (letölthető innen)

Műszaki berendezések kára esetén:
A javítást, szakvéleményt készítő részére átadandó nyomtatvány (letölthető innen). Kérjük a cserélt, minősített alkatrészt a javítótól/szakvélemény készítőtől visszakérni szíveskedjen, azt a kárszakértőnek be kell mutatnia.

Vízveszteségi károk esetén:
vízmű szolgáltatói igazolás (letölthető innen).

Amennyiben a kár rendezéséhez további dokumentumok szükségesek, azt kárszakértőnk a szemle alkalmával jelezni fogja Önnek.Vagyon kárrendezés jogi háttere

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről


ÉRTÉKBECSLÉS

Cégünk értékbecslések készítésével is foglalkozik. Mind lakó, mind nem lakó ingatlanok értékelését vállaljuk országos szinten.

Jelenleg 3 bank megbízásait fogadja az Atotal Insurtech:


Emellett egyéni megbízások alapján - ügyfél felkérésére - is végzünk ingatlanértékelést.

Szakértőink a megbízás beérkezte után 24 órán belül felveszik a kapcsolatot az ügyféllel a szemleidőpont egyeztetése céljából.

A helyszíni szemlén szakértőnk méréseket fog végezni, illetve fotókat készíteni az értékelendő ingatlan egészéről (külső/belső felvételek). Ezen adatok birtokában elkészíti az értékelést, mely a megrendelő bank előírásai szerinti határidőre a banknak megküldésre kerül. Az értékelés eredményéről a bank ad további tájékoztatást. Amennyiben az értékbecslés díját ügyfél fizeti, azt a helyszínen átadott számla ellenében átutalással teheti meg. Az értékbecslés elkészítésének feltétele az értékbecslési díj beérkezése.

Az ÉRTÉKBECSLÉS DOKUMENTUMAI

 • Tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi)
 • Térképmásolat (90 napnál nem régebbi) (lakás kivételével mindig)
 • Alaprajz/vázrajz
 • Építési dokumentáció (építés, bővítés esetén)
 • Egyéb dokumentumok szükségességéről kollégánk tájékoztatjaÉrtékbecslés jogi háttere

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről


MEZŐGAZDASÁGI KÁRRENDEZÉS

Cégünk a biztosító táraságok és egyéb megrendelők megbízásából a károsodott növényállomány kárfelvételét végzi. Az elkészült káranyagokat a szükséges, és rendelkezésre álló bizonylatok beérkezését követően, kárszámítással együtt juttatjuk vissza megrendelőinkhez.

A mezőgazdasági kárrendezésben egyedülállóként társaságunk az Envirosens Kft. közreműködésével létrehozta a műholdas fényképezésre alapuló eszközét a GeoRisk-et.
 • Magyarország területéről (MEPAR blokk szinten) 5 naponta frissülő műhold felvételek állnak rendelkezésre.
 • Valós képet kapunk a termésben bekövetkezett esetleges hozamcsökkenésről, károkról.
 • A rendszer összekapcsolásra került az időkép adatbázisával, így azonnal értesülőnk a területet éríntő kritikus időjárási jelenségekről.
mepar1
mepar1
mepar1

1. KÁRBEJELENTÉS

Kérjük, kárbejelentését az illetékes biztosító társaságnál tegye meg!

A kárbejelentés során feltétlenül adja meg telefonszámát (lehetőség szerint mobilszámot és e-mail címet is kérünk), a károsodott terület pontos beazonosítása érdekében MEPAR azonosítót, helyrajzi számot, ahol kárszakértőnk a kárfelvétel/kárrendezés időpontját egyeztetni tudja Önnel.

Az illetékes biztosító társaság ekkor rögzíti a kárbejelentést, és elektronikus úton megbízást küld az Atotal Insurtech-nek a kárfelvételre.

Illetékes biztosító társaság:

Amennyiben Ön rendelkezik érvényes biztosítási szerződéssel, a kárbejelentés módjáról, mikéntjéről kérjük tájékozódjon saját biztosítójánál.

2. KÁRFELVÉTEL

Mezőgazdasági károk esetén a kárszakértés kizárólag helyszíni szemle alkalmával történik.

A Szakértőink a kárfelvételi megbízás beérkezésétől számított 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot. Szemlés kárrendezés esetén a szemle helyének és időpontjának egyeztetését követően, a kárfelvételre három munkanapon belül sor kerül.

Kérjük, hogy károk esetén kiérkezéséig a további károk megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, de lehetőség szerint a károsodott terület állapotán ne változtasson. A károsodott terményt ne takarítsa be. Mintaterület alapján szakértőnk kárrendezésre nem jogosult.

A szemle során szakértőnk fényképeket készít, mezőgazdasági drónt használ, továbbá műholdkép alapján elemzi a káreseményt.

3. KÁRSZÁMÍTÁS

A kárrendezéshez szükséges irat beérkezése után, de többnyire a helyszíni szemle alapján szakértőnk kifizetési javaslatot tesz a biztosító társaságnak az alábbi lehetséges kárérték meghatározások alapján:
 • Kalkuláció Ez esetben társaságunk szakértője készít kalkulációt a bemutatott károk terméskiesésére, vagy a károsodott terület fejlődési kárára vonatkozóan.
4. KIFIZETÉSI JAVASLAT

Szakértőnk a helyszíni szemlén látottak és a jegyzőkönyvben rögzítettek, valamint a vonatkozó biztosítási feltételek alapján fogja a kifizetési javaslatát a biztosító felé megtenni.

A kárrendezés további folyamata, így a jogalap elbírálás, fizetési kötelezettségvállalás, valamint a kártérítés kifizetése a biztosító jogosultsága és feladata.

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy valamennyi általunk számolt kárösszeg tájékoztató jellegű, a biztosító társaság az érvényes kötvényfeltételekre, valamint egyéb körülményekre való tekintettel (pl. előzménykárok) módosíthat a kárösszegen.

Az elkészült káranyagokat elektronikus formában, valamint eredeti példányukat postán juttatjuk el a biztosító társaság számára. A kifizetés felől a továbbiakban kérjük, ott érdeklődjenek a kárszámra hivatkozva. (A biztosító társaságok elérhetőségét megtalálja itt).

A KÁRRENDEZÉS DOKUMENTUMAI

 • Állatállomány változás bejelentő
 • Hatósági bizonyítvány
 • Kimutatás újrahasznosításról
 • Díj módosító függelékMezőgazdasági kárrendezés jogi háttere

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről


Gépjármű kárrendezés dokumentumai
Vagyon kárrendezés dokumentumai

Biztosító partnereink:

portfolio img 1
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
1139 Budapest, Váci út 99.
+36 (1) 4601400
+36 (1) 8010801
+36 (1) 4601499
www.colonnade.hu
info@colonnade.hu
portfolio img 1
Coris Kft.
1096 Budapest, Haller utca 2.
+36 (1) 3723090
+36 (1) 3723073
www.coris.hu
info@coris.hu
portfolio img 1
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44
+36 (1) 4523333
www.generali.hu
generali.hu@generali.com

portfolio img 1
Genertel Biztosító Zrt.
1132 Budapest, Váci út 36-38.
+36 (1) 4653649
+36 (1) 4653659
www.genertel.hu
genertel@genertel.hu
portfolio img 1
Hödlmayr Hungária Logistics Kft.
9024 Győr, Szérüskert u. 2-10.
+36 (96) 510200
+36 (96) 510200
portfolio img 1
Inservis MVC s.r.o. Magyarországi Fióktelepe
1023 Bp, Árpád fejedelem útja 26-28.
+36 (1) 4669936
+36 (70) 7744389
www.inservis.hu
infohu@inservis.com
portfolio img 1
Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület
1108 Budapest, Venyige u. 3.
+36 (1) 4331180
+36 (1) 4331182 (fax)
www.kobe.hu
kar@kobe.hu, kobe@kobe.hu
portfolio img 1
K&H Általános Biztosító Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
+36 (1/20/30/70) 3353355
+36 (1) 4615254 (fax)
www.kh.hu
kar@khab.hu
portfolio img 1
Merkantil Bérlet Kft.
2161 Csomád Táncsics Mihály u. 9.
+36 (1) 268680
+36 (1) 2663191
portfolio img 1
Magyar Posta Biztosító Zrt.
1022 Budapest, Bég u. 3-5.
+36 (1) 4234200
+36 (1) 4234299 (fax)
www.postabiztosito.hu
karinfo@mpb.hu
portfolio img 1
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
1519 Budapest, Pf: 260.
+36 (1) 4584200, (30)7074100
+36 (1) 4584260
www.signal.hu
info@signal.hu
portfolio img 1
SOS Assistance Hungary Kft.
1039 Budapest, Szentendrei út 301-303.
+36 (1) 2400475
+36 (1) 4391440
www.soshungary.hu
assistance@soshungary.hu
portfolio img 1
Van Ameyde Hungary Kft.
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3
+36 (1) 4669845 / 3650325
+36 (1) 3650379 / 3650379 (fax)
hu.vanameyde.com
vanameyde@vanameyde.hu
vagyonkar@vanameyde.hu
portfolio img 1
Wáberer Hungária Biztosító Zrt.
1211 Budapest, Szállító u. 4.
+36 (1) 6666200
+36 (1) 6666400 (fax)
www.wabererbiztosito.hu
ugyfelszolgalat@wabererbiztosito.hu
kar@wabererbiztosito.huÉrtékbecslésben partnereink:

portfolio img 1
CIB Bank Zrt.
1027 Budapest, Medve utca 4-14.
(+36 1) 4242242
www.cib.hu
cib@cib.hu
portfolio img 1
Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.
(06 1) 4118181
portfolio img 1
K&H Bank Zrt
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
+36 (1/20/30/70) 3353355
+36 (1) 3289696 (fax)

KAPCSOLAT

Jogi nyilatkozat
Az Atotal Insurtech Web oldalait a legjobb tudása szerint készítette el. Ennek ellenére lehetséges, hogy a Web oldalak nem teljesek, vagy nem aktuálisak, esetleg hibásak. Az Atotal Insurtech és munkatársai nem vállalnak felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk teljességéért és helyességéért. Az Atotal Insurtech ezenkívül nem vállal felelősséget olyan, a felhasználónál, vagy harmadik személynél előforduló kárért, mely az Internet és az Atotal Insurtech Web oldalainak használatából felléphet. Az Atotal Insurtech fenntartja magának a jogot Web oldalainak bármikor történő megváltoztatására.

Adatvédelmi tisztviselő Generali Biztosító Zrt.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888, adatkezeles.hu@generali.com

TÉRKÉP

útvonalterv

Atotal Insurtech

Atotal

Elérhetőségeink:

06-1-43-34-101, 06-1-43-34-102

info@atotalinsurtech.com

1158 Budapest, Késmárk utca 14/b.