Magatartási Kódex

Magatartási Kódex

Felhívjuk figyelmét, hogy az Atotal Insurtech Kft. mint a Generali Csoport tagja, magára nézve kötelező csoportszintű magatartási kódexet fogadott el, melyet az alábbiakban talál meg.

A Generali Csoport Magatartási kódexe, valamint értékeink (Megbecsüljük egymást, Teljesítjük vállalásainkat, Nyitottak vagyunk, Teszünk a közösségekért) alkotják a Csoport kulturális identitásának alapját, amelynek célja a hosszú távú siker és fenntarthatóság elérése, és az összes érdekelt fél jólétéhez való pozitív hozzájárulás.

A Magatartási Kódex meghatározza az elfogadottnak tartott magatartást, illetve iránymutatást nyújt a sokszínűség és a befogadás erősítéséhez, a vállalati eszközök védelméhez, az összeférhetetlenség megelőzéséhez, a vesztegetés és csalás elkerüléséhez, a pénzügyi jelentéstételhez és a bizalmas információk kezeléséhez, továbbá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásához valamint a nemzetközi szankciók kezeléséhez.

Szeretnénk olyan légkört teremteni, ahol bárki szabadon kérdezhet vagy jelentheti be az aggályos eseteket

Ezen túlmenően online kurzusok, tréningek formájában biztosítjuk, hogy valamennyi munkavállalónk érzékelje Magatartási Kódexünk jelentőségét, illetve saját szerepét és felelősségét az aggályos esetek bejelentésében.

Aggályos esetek bejelentése

Vállalatunkhoz bejelenthető minden olyan eset vagy eljárás, amelyről a bejelentő jóhiszeműen feltételezi, hogy az kifogásolható, jogellenes, illetve a Magatartási Kódexünkben foglaltakba ütközik.

A bejelentés megtehető az alábbi csatornákon:

 

A helyi Compliance vezető megkereshető közvetlenül személyesen, írásban vagy elektronikus levélben:

 

A nemzetközi Generali Csoport Compliance vezetőjéhez:

Az aggályok kezelésével kapcsolatos részletes információkért kérjük, tekintse meg a „Bejelentések kezelésére vonatkozó eljárásrend" című dokumentumot.

Az aggályokkal kapcsolatos gyakran ismételt kérdések és válaszok a GY.I.K-ben találhatók.

A bejelentőnek a bejelentésben kellő részletességgel nyilatkoznia kell a feltételezett szabálysértés körülményeiről. A konkrét részleteket nem tartalmazó bejelentéseket a Társaság nem tudja figyelembe venni. Társaságunk befogad anonim bejelentéseket is, azonban úgy hisszük, hogy bármely bejelentés kivizsgálása eredményesebb lehet, ha a bejelentő személyazonossága ismert; ezért arra biztatjuk Önöket, hogy a bejelentéseket személyazonosságuk felfedésével tegyék meg.

Minden bejelentés kiértékelésre kerül, és szükség esetén megfelelő korrekciós intézkedések is alkalmazhatók, beleértve a fegyelmi intézkedéseket is, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.

A bejelentés tényét, valamint a bejelentő és a bejelentéssel érintett egyéb személy(ek) adatait a Társaság bizalmasan, a legnagyobb diszkrécióval kezeli, mindenkor betartva a titoktartásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket. (lásd bővebben a "Adatkezelési tájékoztató a Bejelentők és a bejelentésben érintettek részére")

A jóhiszemű bejelentőkkel, illetve a kivizsgálásban résztvevőkkel szembeni tisztességtelen cselekményeket vagy megtorlást Társaságunk semmilyen formában sem tolerálja. A bejelentés megtorlását minden esetben a Magatartási Kódex megsértésének tekintjük, és olyan büntetéssel sújtjuk, amely a legsúlyosabb esetekben a munkaviszony megszűnését vonhatja maga után.

A fenti kommunikációs csatornák nem használhatóak a nemzetközi Generali Csoport tagvállalatai által értékesített termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélpanaszok bejelentésére. A helyi jogszabályoknak megfelelően, az ügyfelek részére fenntartott panaszbejelentési csatornákról a szerződéses dokumentumok nyújtanak bővebb felvilágosítást.

Magatartási Kódex
+36-1-433-4101, +36-1-433-4102
info@atotalinsurtech.com
1158 Budapest, Késmárk utca 14/b
A honlapot az Atotal Insurtech Kft. üzemelteti. A honlap struktúrája, képi-grafikai megjelenítése és tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A honlapon közzétett szöveges és képi információk között harmadik személy szellemi tulajdonát képező, külső tartalom is található. Ezen tartalmak megjelenítésére az Atotal Insurtech Kft. kizárólagos felhasználási engedély alapján jogosult. A honlapon szereplő tartalmak üzleti célú felhasználásának minden formája tilos. A honlapon elhelyezett tartalmak tájékoztató jellegűek. Az Atotal Insurtech Kft. ellenőrzi a honlapon elhelyezett információk tartalmát, és minden ésszerű intézkedést megtesz az információk folyamatos aktualizálásáért, azok pontosságát és teljességét azonban garantálni nem tudja. Az Atotal Insurtech Kft. nem vállal felelősséget a közzétett információk pontatlanságából, a technikai jellegű problémákból adódó károkért, továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a honlap tartalmát bármikor megváltoztassa.
Adatkezelési szabályzat
Adatvédelmi tisztviselő: Generali Biztosító Zrt.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888, adatkezeles.hu@generali.com