Szolgáltatások lakóközösségek részére

Cégünk társasházak számára egyéb szolgáltatásokat is nyújt, melyek igénybevételével a lakóközösség felé történő, költségvetést érintő tájékoztatás támogatását biztosítjuk.

01 Összegszerűség vizsgálat

Cégünk összegszerűség vizsgálattal is foglalkozik, melynek során társasházakban felmerülő felújítási, karbantartási munkálatok bekerülési költségének előzetes meghatározását végzi. Célunk, hogy a szolgáltatást igénylő megfelelő tájékoztatást tudjon adni a lakóközösség felé arról, hogy az elvégzendő munkálatok várhatóan milyen mértékben terhelik a költségvetést. A helyszíni szemle során szakértőink meggyőződnek a szükséges és indokolt munkálatokról, ez alapján alakítjuk ki a felmerülő költségek kalkulációját a mindenkor érvényes építőipari norma egységárakkal. Amennyiben a társasház érvényes Generali szerződéssel rendelkezik, és jogosult a biztosító által meghatározott kedvezményre, a mindenkori vállalási díjból 10% kedvezményt biztosítunk.

02 Tételes árajánlat véleményezés

Mezőgazdasági károk esetén a kárszakértés kizárólag helyszíni szemle alkalmával történik.

Szakértőink a kárfelvételi megbízás beérkezésétől számított 1 munkanapon belül megkísérlik felvenni önnel a kapcsolatot. Szemlés kárrendezés esetén a szemle helyének és időpontjának egyeztetését követően, a kárfelvételre három munkanapon belül sor kerül.

Kérjük, hogy károk esetén a szakértő kiérkezéséig a további károk megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, de lehetőség szerint a károsodott terület állapotán ne változtasson. A károsodott terményt ne takarítsa be. Kizárólag mintaterület alapján szakértőnk kárrendezésre nem jogosult.

A szemle során szakértőnk fényképeket készít, mezőgazdaságra optimalizált drónt használ, továbbá műholdkép alapján elemzi a káreseményt.

03 Társasházi karbantartási terv javaslat

Cégünk társasházi karbantartási terv elkészítését is vállalja. A karbantartási terv kialakítása minden esetben helyszíni felmérést követően a szükséges dokumentáció ismeretében történik. Szakértőink a megbízás beérkezte után 1 munkanapon belül felveszik a kapcsolatot a társasház megbízottjával a szemleidőpont egyeztetése céljából. A helyszíni szemlét követően a szükséges dokumentumok megléte, a szolgáltatási díj megfizetése után 5 munkanapon belül elkészítjük és a megbízó, illetve a társasház részére átadjuk a karbantartási terv dokumentációt.

A Generali Kármegelőzési akció keretében meghirdetett egyedi kedvezmények az akció időtartama alatt igénybe vehetőek. Akción kívül beérkezett megrendelésekre az általánosan érvényes vállalási díj érvényes, melyről elérhetőségünk valamelyikén tájékozódhat.

04 A kedvezmény igénybevételének folyamata

Amennyiben élni kíván a fent felsorolt kedvezményekkel, kérjük ezen igényét jelezze biztosításközvetítője felé a Concorde Értékpapír Zrt.-vel történő MyPortfolio szerződés megkötésekor, meglévő Generali Biztosító Zrt.-vel kötött biztosítások esetén a kötvényszám megjelölésével együtt.

Az Atotal Insurtech Kft. által nyújtott kedvezményes szolgáltatások igénybevételekor a Generali Biztosító Zrt.-vel létrejövő, illetve fennálló biztosításának kötvényszáma a kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából ellenőrzésre kerül. A kedvezményre való jogosultság megállapítását követően a kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a Generali Biztosító Zrt. átadja az Atotal Insurtech Kft.-nek.

Itt üzenhet nekünk

  +36-1-433-4101, +36-1-433-4102
  info@atotalinsurtech.com
  1158 Budapest, Késmárk utca 14/b
  A honlapot az Atotal Insurtech Kft. üzemelteti. A honlap struktúrája, képi-grafikai megjelenítése és tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A honlapon közzétett szöveges és képi információk között harmadik személy szellemi tulajdonát képező, külső tartalom is található. Ezen tartalmak megjelenítésére az Atotal Insurtech Kft. kizárólagos felhasználási engedély alapján jogosult. A honlapon szereplő tartalmak üzleti célú felhasználásának minden formája tilos. A honlapon elhelyezett tartalmak tájékoztató jellegűek. Az Atotal Insurtech Kft. ellenőrzi a honlapon elhelyezett információk tartalmát, és minden ésszerű intézkedést megtesz az információk folyamatos aktualizálásáért, azok pontosságát és teljességét azonban garantálni nem tudja. Az Atotal Insurtech Kft. nem vállal felelősséget a közzétett információk pontatlanságából, a technikai jellegű problémákból adódó károkért, továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a honlap tartalmát bármikor megváltoztassa.
  Adatkezelési szabályzat
  Adatvédelmi tisztviselő: Generali Biztosító Zrt.
  Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888, adatkezeles.hu@generali.com