Gépjármű kárrendezés

Cégünk biztosítótársaságok és egyéb megrendelők megbízásából a károsodott gépjárművek kárfelvételét is végzi. Az elkészült káranyagokat a szükséges, és rendelkezésre álló bizonylatok beérkezését követően, a kárszámítással együtt juttatjuk vissza megrendelőinkhez.

01 Kárbejelentés

Kérjük, kárbejelentését az illetékes biztosítótársaságnál tegye meg!  Több gépjármű egyidejű ütközése esetén azt a társaságot kell keresnie, ahol a baleset okozójának (nem feltétlen az önnel közvetlenül ütközőnek) a biztosítását kezelik.

A kárt rendező biztosítótársaság:

 •  saját hibás (cascos) kár esetén az a társaság, ahol önnek casco biztosítása van.
 •  idegen hibás (felelősségi) kár esetén az a társaság, ahol a baleset okozójának a kötelező biztosítását kezelik.
 •  az okozó rendszámának ismeretében a MABISZ ad tájékoztatást az okozó felelősségbiztosítójáról.

Ha a baleset okozójának nem volt érvényes felelősségbiztosítása, akkor kérjük keresse a MABISZ-t, melynek elérhetőségei a következők: 1062 Budapest, Andrássy út 93., 1381 Budapest 62., Pf.  1297., 06-1- 802-8400, info@mabisz.hu

Az egyes biztosítótársaságok elérhetőségét megtalálja a Partnereink menüpont alatt.

Felhívjuk figyelmét, hogy Elektronikus baleseti bejelentő letölthető Android rendszerre a Google Play áruházból, iOS rendszerre az App Store-ból.

Kérjük, hogy a kárbejelentés során feltétlenül jelölje meg, hogy a sérült gépjárművet hol lehet majd megtekinteni, illetve adja meg a kárt bejelentő személy telefonszámát (lehetőség szerint mobilszámot). Az illetékes biztosítótársaság rögzíti a kárbejelentést és elektronikus úton megbízást küld az Atotal Insurtech Kft.-nek a kárfelvételre.

02 Kárfelvétel

Az Atotal Insurtech Kft. munkatársai a kárfelvételi megbízás beérkezését követő 1 munkanapon belül megkísérlik felvenni önnel a kapcsolatot, hogy a szemle helyét és időpontját egyeztessék. Bizonyos esetekben lehetőség van gépjármű CASCO és KGFB szemlére videós kárfelvétellel, illetve chatbotos megoldással is.

03 Kárszámítás, káranyag összeállítása

Az Atotal Insurtech Kft. szakértője a szemlét követő két munkanapon belül elkészíti a kárszámítást. A kárrendezés további folyamata, így a jogalap elbírálása, fizetési kötelezettségvállalás, valamint a kártérítés kifizetése a biztosítótársaságok jogosultsága és feladata, az Atotal Insurtech Kft. dolgozói a kárügy jogalapját illetően nem tudnak felvilágosítást adni.

Kárrendezési módok

Kárrendezési módok

Számlás kárrendezés

Ebben az esetben a munkatársaink által készített - és önnek átadott - kárfelvételi jegyzőkönyvet vagy kalkulációt szíveskedjék átadni az ön által választott javítóműhely számára, majd a javítóműhely által készített számlát kérjük, juttassa el irodánkba, vagy az érintett biztosítótársasághoz. A benyújtott számlák számfejtése két munkanapot vesz igénybe.

Totálkár

Amennyiben a jármű gazdaságosan nem javítható, a sérült gépjármű értékelését eljuttatjuk a kárt rendező biztosítótársaság számára. Ebben az esetben a kár összegére vonatkozó információt kizárólag a biztosítótársaságok nyújtanak. Legkorábban a kárfelvételt követően egy hét múlva érdeklődhet a biztosítónál a kiszámolt összeg felől, mely idő alatt a totálkáros gépjármű e-licites roncsfelértékelésetörténik. Kérjük, hogy a roncs értékesítése előtt szíveskedjen az érintett biztosítótársasággal egyeztetni.

Számla nélküli kárrendezés

Szakértőnk a kárfelvételt követően kalkulációt készít a várható javítási összegről. A kiszámolt összeg felől a kárfelvételt követő napon a szakértő fogja önt tájékoztatni, de érdeklődhet irodánknál is. Amennyiben ön a kiszámolt összeget elfogadja, vagyis ebből fedezni tudja gépjárműve javítását, kérjük, hogy az egyezségi nyilatkozatot töltse ki és küldje vissza vagy postán, vagy e-mailben.

 • Számlás kárrendezés

  Ebben az esetben a munkatársaink által készített - és önnek átadott - kárfelvételi jegyzőkönyvet vagy kalkulációt szíveskedjék átadni az ön által választott javítóműhely számára, majd a javítóműhely által készített számlát kérjük, juttassa el irodánkba, vagy az érintett biztosítótársasághoz. A benyújtott számlák számfejtése két munkanapot vesz igénybe.
 • Totálkár

  Amennyiben a jármű gazdaságosan nem javítható, a sérült gépjármű értékelését eljuttatjuk a kárt rendező biztosítótársaság számára. Ebben az esetben a kár összegére vonatkozó információt kizárólag a biztosító társaságok nyújtanak. Legkorábban a kárfelvételt követően egy hét múlva érdeklődhet a biztosítónál a kiszámolt összeg felől, mely idő alatt a totálkáros gépjármű e-licites roncsfelértékelése történik. Kérjük, hogy a roncs értékesítése előtt szíveskedjen az érintett biztosító társasággal egyeztetni.
 • Számla nélküli kárrendezés

  Szakértőnk a kárfelvételt követően kalkulációt készít a várható javítási összegről. A kiszámolt összeg felől a kárfelvételt követő napon a szakértő fogja önt tájékoztatni, de érdeklődhet irodánknál is. Amennyiben ön a kiszámolt összeget elfogadja, vagyis ebből fedezni tudja gépjárműve javítását, kérjük, hogy az egyezségi nyilatkozatot töltse ki és küldje vissza vagy postán, vagy e-mailben.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Kérdése van? Munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére!
Tovább

04 Kifizetési javaslat

Az Atotal Insurtech Kft. szakértője totálkár esetén automatikusan, számla nélküli kárrendezés esetén a beérkezett egyezségi nyilatkozat(angol, német), számlás kárrendezés esetén a beérkezett számla alapján tesz kifizetési javaslatot a kárfelvételt megrendelő biztosítótársaság felé. A kártérítési összeg kifizetése a biztosítótársaság feladata.

Pótszemle

Bizonyos esetekben az ön gépjárművének olyan sérülései is lehetnek, melyek a kárfelvételkor nem láthatóak, csak a gépjármű megbontását követően derülnek ki. Ilyen esetben ön vagy a javító pótszemlét kérhet a gépjárműre. A Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (KÖBE) által rendezett károk esetén kérjük, hogy pótszemle igényét a biztosítónál jelezze. Minden más partnerünk esetén a pótszemle igényt az Atotal Insurtech Kft.-nél is bejelentheti telefonon, vagy e-mailben. Pótszemlét követően a kárszakértő új, a pótszemlével módosított kárszámítást készít.

05 Bekérhető dokumentumok többek között

Az alábbi lista tartalmazza azon dokumentumok felsorolását, melyekre a biztosítótársaságoknak a kár rendezéséhez szükségük lehet. Kérjük, hogy ezeket a dokumentumokat, amennyiben a kárigény elbírálásához szükséges minél előbb szerezze be, hiszen ezzel jelentősen lerövidítheti a kárrendezés idejét!

 • Baleseti bejelentő (kék-sárga) eredeti vagy másolati példánya és/vagy rendőrségtől kapott eredeti vagy másolt iratok
 •  Kitöltött gépjármű-kárbejelentő. (Minden esetben ki kell tölteni, a kék-sárga baleseti bejelentő nem helyettesíti.) Letölthető nyomtatványok: Generali KGFB, Generali CASCO, Genertel KGFB, KÖBE, K&H, Waberer, Posta Biztosító, Egyéb biztosító, Unfallberich, Accident report)
 • Fénykép nélküli jogosítvány másolata (kivéve, ha a gépjármű parkolt)
 • Törzskönyv másolat vagy banki meghatalmazás (Hitelezett gépjármű esetén a hitelező cég meghatalmazása, mely a kárösszeg felvételére is jogosít, valamint a hitelező cég aláírási címpéldányának másolata. Néhány finanszírozó csak a kárfelvétel után, a kárfelvételi jegyzőkönyv bemutatására adja ezt ki)
 • Cégek esetén a következő dokumentumok is szükségesek: aláírási címpéldány másolata, ÁFA nyilatkozat, bankszámlaszám, meghatalmazás a kárügyben eljáró személy részére.

A szemle során kárszakértőink tájékoztatást adnak arról, hogy milyen esetleges további dokumentumok szükségesek még a kár rendezéséhez. Ezek leggyakrabban a következők lehetnek: 

 • Javítási számla és kalkuláció vagy egyezségi nyilatkozat
 •  Rendőrségi határozat (amennyiben rendőrségi intézkedés történt).

06 Nemzetközi kárrendezés

Társaságunk 2021. december 1-jétől a MABISZ által jóváhagyott levelezőpartnerként is tevékenykedik. Ilyen minőségében, illetve kárrendezési megbízottként számos külföldi biztosítót képvisel Magyarországon.

A következőkben összefoglaljuk azokat a tudnivalókat, amikre akkor lehet szükség, ha önnek külföldi jármű okozott kárt.

Két esetet különböztetünk meg:

 • a külföldi jármű Magyarországon okozott önnek balesetet
 • a külföldi jármű külföldön okozott önnek balesetet

Általánosan érvényes teendő, hogy mindkét félnek ki kell töltenie az európai baleseti bejelentőt (kék-sárga bejelentő lap). Ügyelni kell arra, hogy a felelősségbiztosítóra vonatkozó adatok is ki legyenek töltve. Vannak olyan országok (pl. egyes balkáni országok: Szerbia, Macedónia, Montenegró, Románia), ahol ajánlatos minden balesetnél rendőri intézkedést kérni.

Idegen nyelvű baleseti bejelentő is nyugodtan használható, mivel annak tartalma és formátuma Európa minden országában egységes. Minden nyelven ugyanazon kérdések, ugyanazon pontokban találhatóak.

Teendők Magyarországon történt baleset esetén

Kártérítési igényét a külföldi okozó gépjármű felelősségbiztosítójának magyar képviselőjével, az úgynevezett levelezőpartnerével szemben érvényesítheti.
A külföldi biztosító adatait a kitöltött baleseti bejelentőből vagy más dokumentumból (rendőrségi igazolás, biztosítási zöld kártya) kell megállapítani.
A levelezőpartner adatairól a MABISZ honlapján tájékozódhat, majd a kárbejelentését a levelezőpartnerként megnevezett biztosítónál vagy kárrendező irodánál kell megtennie.

Teendők külföldön történt baleset esetén

A nyelvi és kárrendezési problémák elkerülése végett minden EU tagállamban honos gépjármű felelősségbiztosító megbíz egy másik tagállamban működő biztosítót vagy kárrendező irodát a kárügyek rendezésével. Ezt a biztosítót vagy egyéb képviselőt nevezik kárrendezési megbízottnak.
A kárrendezési megbízott tehát az, aki hazánkban képviseli a külföldi rendszámú okozó jármű biztosítóját, Magyarországon hozzá kell a káreseményt bejelenteni.
A kárrendezési megbízott feladata a károsult igényének beterjesztése külföldi partneréhez és a partner jóváhagyásával az igény rendezése. Javasoljuk, hogy hazaérkezést követően haladéktalanul tegye meg kárbejelentését a kárrendezési megbízottnál.
A kárrendezési megbízott személyéről a MABISZ által működtetett Információs Központ tud felvilágosítást adni.

Ha a kárt külföldön nem EU tagállam biztosítójánál biztosított gépjárművel okozták

 • Ha a kárt az okozó gépjármű országában pl. ukrán forgalmi rendszámú gépjárművel Ukrajnában, vagy szerb forgalmi rendszámú gépjárművel Szerbiában okozták, a kárrendezésre csak közvetlenül az okozó ukrán, szerb stb. forgalmi rendszámú gépjármű felelősségbiztosítója illetékes, a kárigényt közvetlenül ennél a biztosítónál kell érvényesíteni.
 • Ha a kárt harmadik külföldi országban okozták (pl. szerb forgalmi rendszámú gépjárművel Ausztriában okozott kár), akkor a baleset helye szerinti ország biztosítóinak szövetségével kell először felvenni a kapcsolatot, megadva a résztvevők adatait és kérve, hogy a szövetség a további kárrendezés érdekében közölje az okozó biztosítójának a levelezőpartnerét (amelyik értelemszerűen a baleset helye szerinti országban lesz). Ezt követően a kárigényeket a levelezőpartnerhez be lehet nyújtani.

Minden esetben figyelembe kell venni, hogy a kárigények elbírálása és a kár rendezése a baleset helye szerinti ország jogszabályai szerint történik.

Az egyes országok, amelyekben honos biztosítókat az Atotal Insurtech Kft. képvisel Magyarországon, az alábbiak: 

Egyesült Királyság, Írország, Spanyolország, Portugália, Franciaország, Belgium, Hollandia, Németország, Svájc, Olaszország, Ausztria, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Észtország, Lettország, Litvánia, Oroszország, Románia, Horvátország, Szerbia, Bosznia, Montenegró, Észak-Macedónia, Bulgária, Görögország, Málta

07 Szolgáltatások gépjármű kárrendezéshez

Bármely szolgáltatás megrendeléséhez itt üzenhet nekünk.

 • Kárfelvétel

Sérült gépjármű javítási költségének megállapítása gyári alkatrész árak és gyári normaidők alapján.

 • Pótszemle

Kárfelvételhez kapcsolódóan az alap szemlekor nem látható (megbontás utáni) sérülések dokumentálása, a kárszámítás kiegészítése.

 • Beépítés ellenőrzés (ellenőrző szemle)

Elvégzett javítás után annak felmérése, hogy az elvégzett javítás egyezik-e a számlázott tételekkel.

 • Casco kockázatelbíráló szemle

Jármű állapotának, védelmi szintjének (riasztó, rablás-gátló stb.) felmérése.

 • Járműértékelés

A jármű piaci értékének megállapítása többek között a felszereltség, km. futás, tulajdonosok száma, piaci keresettség, sérülések, alapján történik.

 • Roncsbörze

Gazdaságosan nem javítható jármű maradványának meghirdetése internetes kereskedelmi felületen. A szolgáltatás magánszemélyek és cégek egyedi megrendelésére is igénybe vehető.

 • Atotal javítási börze

Sérült gépjárművek javítási költségének optimalizálása érdekében cégünk a szerződött javítói hálózatunkkal együttműködve zárt hirdetési portált üzemeltet.

Gépjármű kárrendezés jogi háttere különösen:

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Itt üzenhet nekünk

  +36-1-433-4101, +36-1-433-4102
  info@atotalinsurtech.com
  1158 Budapest, Késmárk utca 14/b
  A honlapot az Atotal Insurtech Kft. üzemelteti. A honlap struktúrája, képi-grafikai megjelenítése és tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A honlapon közzétett szöveges és képi információk között harmadik személy szellemi tulajdonát képező, külső tartalom is található. Ezen tartalmak megjelenítésére az Atotal Insurtech Kft. kizárólagos felhasználási engedély alapján jogosult. A honlapon szereplő tartalmak üzleti célú felhasználásának minden formája tilos. A honlapon elhelyezett tartalmak tájékoztató jellegűek. Az Atotal Insurtech Kft. ellenőrzi a honlapon elhelyezett információk tartalmát, és minden ésszerű intézkedést megtesz az információk folyamatos aktualizálásáért, azok pontosságát és teljességét azonban garantálni nem tudja. Az Atotal Insurtech Kft. nem vállal felelősséget a közzétett információk pontatlanságából, a technikai jellegű problémákból adódó károkért, továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a honlap tartalmát bármikor megváltoztassa.
  Adatkezelési szabályzat
  Adatvédelmi tisztviselő: Generali Biztosító Zrt.
  Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888, adatkezeles.hu@generali.com