Vagyonbiztosítási kárrendezés

Cégünk a biztosítótársaságok és egyéb megrendelők megbízásából a vagyonbiztosításhoz köthető káresemények és károsodott vagyontárgyak kárfelvételét végzi. Az elkészült káranyagokat a szükséges és rendelkezésre álló bizonylatok beérkezését követően, kárszámítással együtt juttatjuk vissza megrendelőinkhez.

01 Kárbejelentés

Kérjük, kárbejelentését az illetékes biztosítótársaságnál tegye meg!

A kárbejelentés során feltétlenül adja meg elérhetőségét (lehetőség szerint mobilszámot és e-mail címet is), melyen kárszakértőnk a kárfelvétel/kárrendezés időpontját egyeztetni tudja önnel.

Amennyiben ön rendelkezik érvényes biztosítási szerződéssel, a kárbejelentés módjáról, mikéntjéről kérjük tájékozódjon saját biztosítójánál. 

02 Kárfelvétel

Kárrendezési módok:

 • Helyszíni szemlés kárrendezés
 • Videós kárrendezés
 • Telefonos kárrendezés
 • Irodai kárrendezés

A kárrendezés módját az adott biztosító, a biztosítási szerződésben, határozza meg. Szakértőnk a kárfelvételi megbízás beérkezésétől számított 1 munkanapon belül megkísérli felvenni önnel a kapcsolatot. A kárrendezés módjáról tájékoztatást ad. A szemle helyének és időpontjának egyeztetését követően a kárfelvételre három munkanapon belül sor kerül.

Kérjük, hogy a károk bekövetkezése és bejelentése után lehetőség szerint készítsen fotókat a keletkezett kárról.  A további károk megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, de lehetőség szerint a károsodott vagyontárgyak állapotán ne változtasson.

A szemle során szakértőnk fényképeket készít – videós kárrendezés során videó és fényképfelvétellel kerül dokumentálásra a kárkép –, majd elkészíti a kárfelvételi jegyzőkönyvet. Amennyiben indokolt, tájékoztatja önt arról, hogy a kár rendezéséhez milyen további dokumentumokat küldjön meg a biztosító részére.

03 Kárszámítás, káranyag összeállítása

Valamennyi, a kárrendezéshez szükséges irat beérkezése után szakértőnk kifizetési javaslatot tesz a biztosítótársaságnak az alábbi lehetséges kárérték meghatározások alapján:

Kalkuláció

Ebben az esetben társaságunk szakértője készít kalkulációt a bemutatott károk helyreállítására vonatkozóan.

Árajánlat

A leendő kivitelezőtől beszerzett tételes árajánlatot kérjük, hogy a szemle során a szakértő által megadott elérhetőségek valamelyikére szíveskedjék elküldeni a kárszám feltüntetésével.

Számla

Önnek természetesen lehetősége van a károk helyreállítását számlával igazolni. A helyreállítást végző vállalkozás által kiállított számla eredeti példányát, valamint annak tételes részletezőjét ez esetben az árajánlatnál leírtak szerint szíveskedjen eljuttatni.
 • Kalkuláció

  Ebben az esetben társaságunk szakértője készít kalkulációt a bemutatott károk helyreállítására vonatkozóan.
 • Árajánlat

  A leendő kivitelezőtől beszerzett tételes árajánlatot kérjük, hogy a szemle során a szakértő által megadott elérhetőségek valamelyikére szíveskedjék elküldeni a kárszám feltüntetésével.
 • Számla

  Önnek természetesen lehetősége van a károk helyreállítását számlával igazolni. A helyreállítást végző vállalkozás által kiállított számla eredeti példányát, valamint annak tételes részletezőjét ez esetben az árajánlatnál leírtak szerint szíveskedjen eljuttatni.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Kérdése van? Munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére!
Tovább

04 Kifizetési javaslat

A kárrendezés további folyamata, így a jogalap elbírálás, fizetési kötelezettségvállalás, valamint a kártérítés kifizetése a biztosító jogosultsága és feladata. Valamennyi általunk számolt kárösszeg tájékoztató jellegű, a biztosítótársaság az érvényes szerződési feltételekre, valamint egyéb körülményekre való tekintettel (pl. előzménykárok) módosíthat a kárösszegen és jogalap tekintetében is.

Pótszemle

Amennyiben a kárfelvételt követően új körülmény merül fel, pótszemle igényüket kérjük szíveskedjenek az illetékes biztosítótársaságnál jelezni.

05 Bekérhető dokumentumok többek között

Épületkárnál

 • tételes javítási, helyreállítási számla, árajánlat, költségvetés
 • törött üveg helyreállítási számlája
 • dugulás elhárítás számlája
 • leáztatáskor az okozó felelősségelismerő (letölthető: magyar, angol, német) vagy adatközlő nyilatkozata (letölthető: magyar, angol, német)
 • Kifizetés engedményező nyilatkozat (letölthető: magyar, angol, német)

Ingósági kárnál

 • típus és eredetigazoló okmány (eredeti beszerzési számla, garancialevél)
 • ingósági tételes kárbejelentő (letölthető: magyar, angol, német)
 • vállalkozásoknál: leltár, beszerzési számlák, szállítólevelek
 • ingóságfelmérő adatlap (letöltés)

Az alábbi lista tartalmazza, hogy az egyes veszélynemek esetén milyen további iratokra lehet szükség:

 • Tűz, illetve tüzet okozó robbanás és villámcsapás esetén: Tűzeseti hatósági bizonyítvány
 • Betöréses lopás, rablás, vandalizmus, rongálás esetén: Rendőrségi feljelentés, illetve jogerős határozat (bírósági ítélet)
 • Felelősségi kár esetén: Károkozó elismerő nyilatkozata (letölthető: magyar, angol, német)
 • Műszaki berendezések kára esetén: A javítást, szakvéleményt készítő részére átadandó nyomtatvány (letölthető: magyar, angol, német). Kérjük a cserélt, minősített alkatrészt a javítótól/szakvélemény készítőtől visszakérni szíveskedjen, azt a kárszakértőnek be kell mutatnia.
 • Vízveszteségi károk esetén: Vízmű szolgáltatói igazolás (letölthető innen).

Amennyiben a kár rendezéséhez további dokumentumok szükségesek, azt kárszakértőnk a szemle alkalmával jelezni fogja önnek.

Vagyonbiztosítási kárrendezés jogi háttere különösen:

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Itt üzenhet nekünk

  +36-1-433-4101, +36-1-433-4102
  info@atotalinsurtech.com
  1158 Budapest, Késmárk utca 14/b
  A honlapot az Atotal Insurtech Kft. üzemelteti. A honlap struktúrája, képi-grafikai megjelenítése és tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A honlapon közzétett szöveges és képi információk között harmadik személy szellemi tulajdonát képező, külső tartalom is található. Ezen tartalmak megjelenítésére az Atotal Insurtech Kft. kizárólagos felhasználási engedély alapján jogosult. A honlapon szereplő tartalmak üzleti célú felhasználásának minden formája tilos. A honlapon elhelyezett tartalmak tájékoztató jellegűek. Az Atotal Insurtech Kft. ellenőrzi a honlapon elhelyezett információk tartalmát, és minden ésszerű intézkedést megtesz az információk folyamatos aktualizálásáért, azok pontosságát és teljességét azonban garantálni nem tudja. Az Atotal Insurtech Kft. nem vállal felelősséget a közzétett információk pontatlanságából, a technikai jellegű problémákból adódó károkért, továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a honlap tartalmát bármikor megváltoztassa.
  Adatkezelési szabályzat
  Adatvédelmi tisztviselő: Generali Biztosító Zrt.
  Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888, adatkezeles.hu@generali.com